Skip to content

UWV

Starke Re-integratie & Personeelsdiensten

We zijn actief in Overijssel, Flevoland, Gelderland en Drenthe.

Starke Re-integratie diensten

Modulaire dienstverlening

De modulaire re-integratiedienstverlening vanuit het UWV is speciaal bedoeld voor mensen met een Wajong, ZW (Ziektewetuitkering), WIA & WAO. Kortom: ieder die vanuit hun persoonlijke situatie een grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Elk traject start met een intakegesprek. Per kandidaat bekijken wij welke doelen nagestreefd kunnen worden en welke ondersteuning de kandidaat hierbij nodig heeft. 

Wij bieden de volgende modulaire trajecten aan:

  • Participatie interventie
 

Ieder mens wil graag meedoen in de maatschappij. Hierin kan een kleine stap al bijdragen. Bij participatie interventie ondersteunen we kandidaten bijvoorbeeld bij het aangaan van sociale contacten of oppakken van een hobby. 

  • Bevorderen maatschappelijke deelname
 

Onze jobcoaches helpen en denken mee bij het zoeken naar bijvoorbeeld passend vrijwilligerswerk of deelname aan sport. Ook kijken we naar de persoonlijke balans, wat is wel of niet haalbaar, versterken van zelfvertrouwen en het aangeven van grenzen.

Samen kijken we naar de mogelijkheden tot het gezamenlijk zetten van de eerste stappen.

  • Begeleiding bij scholing:
 

Wij helpen mensen bij een studie of (om)scholingstraject. Studie of (Om)scholing kan helpen in het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen bij het onderzoeken van scholingsmogelijkheden en helpen met het ondersteunen van concrete stappen hierin.

Werkfit maken

Voor kandidaten met een Wajong, ZW (Ziektewetuitkering), WIA, WAO & WW die door omstandigheden of beperkingen momenteel niet kunnen werken, bieden wij de dienst ‘werkfit maken’ aan. We gaan op verschillende gebieden aan de slag, zodat de kandidaat na het traject weer fit is om te gaan re-integreren in werk.

Kennismaking 

Voor een zorgvuldig verloop van het traject is het belangrijk dat er een ‘klik’ is tussen de kandidaat en onze jobcoach. Daarom vindt er eerst een uitgebreid kennismakingsgesprek plaats, zodat men elkaar leert kennen en de huidige situatie goed in beeld wordt gebracht.

Re-integratieplan 

Indien er na de kennismaking sprake blijkt te zijn van een match, wordt er een re-integratieplan opgesteld. Hierin komen zowel de bevindingen van de jobcoach als van het UWV te staan. Er wordt beschreven op welke manier er gewerkt wordt aan het eindresultaat: de kandidaat zodanig versterken dat hij of zij het werk kan hervatten.

Begeleiding 

Tijdens de begeleiding is er vaak sprake van de volgende activiteiten

  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;
  • Versterken van de werknemersvaardigheden;
  • In beeld brengen van de arbeidsmarktpositie van de kandidaat.
 

De jobcoach, en eventueel andere collega’s uit het team, zal hierin op betrokken wijze de kandidaat ondersteunen in het traject en maatwerk leveren. Vaak zien wij dat ons sporttraject als onderdeel van een werkfit-maken traject erg effectief kan zijn om stappen te kunnen maken in het traject. Het sporttraject is een mogelijkheid, zeker geen verplichting.

Naar werk

Het naar werk traject is bedoeld voor kandidaten die op zoek zijn naar werk, maar daarbij wel wat hulp kunnen gebruiken. Gedurende het naar werk traject wordt de kandidaat door ons ondersteund in de zoektocht naar een passende baan. Aan de hand van interesses, kwaliteiten en competenties van de deelnemer ondersteunt de jobcoach met het vinden van een passende baan.

Starke Re-integratie heeft veel ervaring met de UWV-uitkeringen: Wajong, ZW, WIA, WAO & WW.

Jobcoaching

Jobcoaching richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is behoud van en ontwikkeling op de werkplek.

Hoe:

De jobcoach ondersteunt de medewerker in het proces zich veilig en vertrouwd op de werkplek te voelen en helpt vervolgens stappen te maken in werknemersvaardigheden en de ontwikkeling op de werkplek.
Door de werkplek vaak te bezoeken, mee te werken en overleg te hebben met zowel de werknemer als de werkgever, ontstaat al snel een goed contact tussen de werknemer en de jobcoach.

Ook het contact met de werkgever is belangrijk. Inzicht geven en helpen in de omgang met bepaalde problemen is onderdeel van de jobcoaching.
De jobcoach onderhoudt contact met mensen uit het netwerk van de werknemer. Zoals met de ouders, verzorgers of woonbegeleiding. Ook helpt de jobcoach de werkgever in het administratieve proces en ondersteunt bij communicatie met het UWV als dat nodig is.

Contact:

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tel: 085-3039793
Mail: info@starke.nl
Of via ons contactformulier
Directeur/registerjobcoach
“Je moet elkaar een beetje helpen in het leven” Edwin Starke - Starke Re-integratie & Personeeldiensten
Interesse? Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag een afspraak met u om uw behoefte te inventariseren en een eventueel vervolg concreet te maken.

Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar

Snel contact

De jobcoaches van Starke Re-integratie zijn gekwalificeerde professionals. Naast jobcoaches hebben we een fysiotherapeut, leefstijlcoach en een GZ psycholoog in ons team.

Contact