Skip to content

Re-integratie

Starke Re-integratie & Personeelsdiensten

We zijn actief in Overijssel, Flevoland, Gelderland en Drenthe.

Starke Re-integratie diensten

Als werkgever moet u volgens de Wet Verbetering Poortwachter zorgen voor uw zieke werknemer. Dat betekent dat u moet kijken naar aangepaste mogelijkheden om te werken binnen en buiten uw eigen bedrijf. Als het binnen uw eigen bedrijf niet lukt, of de werknemer is langer dan een jaar ziek, dan is het tijd om het tweede spoor in te zetten. Daarbinnen wordt er gekeken naar de mogelijkheden van uw werknemer bij een ander bedrijf. 

Maatwerk leveren, dat is waar wij voor staan. Iedereen is anders en iedereen heeft een ander verhaal. Tijdens een traject ligt de focus op iemands kwaliteiten en talenten. Wij hebben een persoonlijke benadering waarbij wij ervan uitgaan dat ieder mens uniek is en talenten bezit die ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt. Wij zien het als onze uitdaging om te onderzoeken welke plek op de arbeidsmarkt bij deze unieke talenten hoort. 

De re-integratiecoaches van Starke Re-integratie zijn gekwalificeerde professionals die denken in mogelijkheden en kansen. Naast de re-integratiecoaches kunnen ook de interne GZ-psycholoog en fysiotherapeut ingeschakeld worden in het traject. 

Het traject wordt zo uitgevoerd dat het voldoet aan de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Als werkgever kunt u erop vertrouwen dat u gedegen rapportages van ons ontvangt. De duur van het traject wordt in overleg bepaald, afhankelijk van de situatie van uw werknemer en uw wensen als werkgever.

Stappen 

We gaan stapsgewijs te werk tijdens een traject. Dit bestaat uit verschillende fases: 

Tijdens de eerste periode zullen we een aantal gesprekken hebben met uw medewerker. Ook een driegesprek met u als werkgever behoort hiertoe. Aan uw medewerker wordt gevraagd wat diens visie is op de re-integratie en welke wensen er zijn. Op basis van de informatie vanuit u en uw medewerker wordt er een trajectplan gemaakt. Dit is de basis voor het traject, waarin de beginsituatie is beschreven en alle gemaakte afspraken zijn vastgelegd. 

Bij de tweede stap wordt er georiënteerd op de arbeidsmarkt. Er wordt gestart met coachingsgesprekken om vast te stellen of iemand klaar is voor een nieuwe stap op de arbeidsmarkt. Waar nodig wordt er aandacht besteedt aan rouwverwerking en aan verlies van mogelijkheden. Daarnaast ligt de focus op vooruit kijken en iemands kwaliteiten en krachten in kaart brengen. Het persoons- en zoekprofiel wordt tijdens deze stap verder uitgewerkt om te kunnen oriënteren op potentiële beroepen en bedrijven.

Vervolgens gaat de stap worden gezet om daadwerkelijk de arbeidsmarkt te benaderen. Sollicitatiegesprekken zijn nou eenmaal spannend. Wij bereiden dit samen met uw medewerker optimaal voor en ondersteunen ook tijdens het gesprek wanneer dat gewenst is. Van uw medewerker wordt verwacht dat hij zelf actief deelneemt aan dit proces en de arbeidsmarkt benadert. 

Soms is de stap naar betaald werk nog te groot. Dan wordt er in overleg met u en uw medewerker overwogen om te starten met een werkervaringsplek of proefplaatsing. Uw medewerker kan dan ervaring opdoen bij een ander bedrijf, maar met behoud van zijn salaris. 

Starke Re-integratie beschikt over een groot netwerk van werkgevers met wie wij intensief contact hebben. Verder doen wij ook actief aan jobhunting om de juiste baan voor iemand te vinden en het traject tot een succes te maken. 

Naast de gebruikelijke stappen binnen een tweede spoortraject, bieden wij ook sportprojecten aan. In diverse plaatsen is er meerdere keren per week een project ‘In beweging naar werk’. Hier wordt gewerkt aan iemands fysieke en mentale weerbaarheid. Er wordt een persoonlijk trainingsschema gemaakt of in groepsverband gesport in circuitvorm. Daarnaast draagt deelname aan het sportproject bij aan ritme en structuur en het versterken van sociale vaardigheden. 

We vinden het belangrijk dat de baan die voor uw medewerker is gevonden ook duurzaam is. Dus dat het werk ook op de lange termijn goed uit te voeren is. Daarom besteden we ook aandacht aan nazorg. We gaan afhankelijk van de behoefte langs op de werkplek of voeren nog een aantal coachingsgesprekken. 

Contact:

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tel: 085-3039793
Mail: info@starke.nl
Of via ons contactformulier
Directeur/registerjobcoach
“Je moet elkaar een beetje helpen in het leven” Edwin Starke - Starke Re-integratie & Personeeldiensten
Interesse? Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag een afspraak met u om uw behoefte te inventariseren en een eventueel vervolg concreet te maken.

Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar

Direct contact

De jobcoaches van Starke Re-integratie zijn gekwalificeerde professionals. Naast jobcoaches hebben we een fysiotherapeut, leefstijlcoach en een GZ psycholoog in ons team.

Contact