Skip to content

Missie & Visie

Starke Re-integratie & Personeelsdiensten

ONZE MISSIE

Starke Re-integratie & Personeelsdiensten is een maatschappelijk betrokken organisatie. Wij hebben de missie om participatie op de arbeidsmarkt voor iedereen mogelijk te maken. Daarbij bieden wij begeleiding en ondersteuning op maat.

Wij hebben jarenlang ervaring in het begeleiden van mensen naar en op de arbeidsmarkt. Onze jobcoaches zijn enthousiaste en gekwalificeerde professionals die op betrokken wijze samen met onze klanten op zoek gaan naar een passende werkplek. Werkplezier, maatwerk en respect zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

ONZE VISIE

Wij geloven in een arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is passend bij zijn of haar kwaliteiten, talenten en uitdagingen. Mensen hebben het recht op maximale ondersteuning wanneer dit niet lukt op eigen kracht.

We staan voor maatwerk en kijken per persoon en situatie wat in te zetten aan begeleiding en ondersteuning, om binnen een werkplek te komen tot maximale ontplooiing en werkplezier. Dit passend bij de potentie en talenten waar ieder mens over beschikt. We gaan er vanuit dat ieder mens uniek is op zijn eigen wijze, en denken daarbij altijd in mogelijkheden en kansen.

ONZE KERNWAARDEN

“Je moet elkaar een beetje helpen in het leven” Edwin Starke - Starke Re-integratie & Personeeldiensten

respect

Wij geloven in de kracht en talenten van ieder mens. Wij denken dan ook in mogelijkheden en kansen. We hechten waarde aan een goede samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en betrokkenheid. Humor en plezier zijn daarbij belangrijke ingrediënten.

Kwaliteit

Wij gaan voor kwaliteit in de brede zin van het woord. Onze jobcoaches zijn gekwalificeerde professionals. Naast jobcoaches werken we samen met een fysiotherapeut, leefstijltherapeut en een GZ psycholoog.

Persoonlijk

Wij gaan er vanuit dat ieder mens uniek is en talenten en kwaliteiten bezit. Het is onze uitdaging dit potentieel aan te boren en te verbinden met een passende werkplek. Maatwerk en persoonlijke begeleiding zijn belangrijke voorwaarden om dit te realiseren.

Directeur/registerjobcoach

Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar

Direct contact

De jobcoaches van Starke Re-integratie zijn gekwalificeerde professionals. Naast jobcoaches hebben we een fysiotherapeut, leefstijlcoach en een GZ psycholoog in ons team.

Contact