Skip to content

Body&Mind traject

Starke Re-integratie & Personeelsdiensten

We zijn actief in Overijssel, Flevoland, Gelderland en Drenthe.

Starke Re-integratie diensten

Wat gaan we doen?  

Re-integratie kandidaten gaan op een praktische wijze werken aan gezondheid en vitaliteit, persoonlijke kracht en weerbaarheid. Het doel daarvan is het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en het duurzaam terugkeren naar de arbeidsmarkt. De kandidaten worden door verschillende professionals uitgenodigd om van buiten naar binnen te keren. Bewustwording, ontspanningsvaardigheden, het leren (h)erkennen van lichaamsignalen en mindset training, staan hierbij centraal. De groep bestaat uit maximaal 8 personen.  

Bewustwording, (h)erkennen oefenen en toe eigenen 

De kandidaten onderzoeken hun valkuilen en herhalende patronen die in het verleden tot uitval hebben geleid. Het leren herkennen en stellen van grenzen, is een belangrijk onderdeel van het programma. Ook is er aandacht voor talentontwikkeling m.b.t. werk; waar ligt je kracht, waar ben je goed in en onder welke omstandigheden kom je het beste tot je recht? Dit om de kandidaat zo veel als mogelijk, weer klaar te maken voor deelname aan de arbeidsmarkt. 

Resultaat voor de opdrachtgever

 • Bevorderen van gezondheid en herstel
 • Preventie: voorkomen van uitval in de toekomst
 • Opbouw van arbeidsritme en structuur
 • Verbetering van de persoonlijke effectiviteit 
 • Versterking van de werknemersvaardigheden

Resultaat voor de kandidaat 

 • Toename van mentale en fysieke gezondheid 
 • Opbouw van arbeidsritme en structuur 
 • Toename van werknemersvaardigheden 
 • Beter kunnen omgaan met stress 
 • Meer bewust van lichaamssignalen 
 • Gedachten patronen kunnen herkennen en ombuigen 
 • Inzicht in belastbaarheid 
 • Ondersteuning en herkenning vanuit de medekandidaten in de groep
 • Meer bewust van talenten, valkuilen en persoonlijke kracht
 • Preventie: voorkomen van uitval in de toekomst  
 
 

Het Body&Mind programma 

Gedurende 10 weken komen we 2 keer per week samen. Op maandag is er yoga en mindfulness. Op woensdag oefenen we met lichaamsbewustzijn, ontspanningsvaardigheden en de kracht van gedachten. Het is mogelijk om aanvullend de leefstijl training te volgen. 

Intake: vraaggericht en doelmatig werken 

Elk traject start met een intakegesprek met een van onze professionals. Hier wordt in kaart gebracht op welke punten er mogelijk ontwikkeling en groei ligt, zowel op het arbeidsvlak alsook het persoonlijke vlak. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgever. Zo krijgt elke deelnemer een op maat gemaakt traject aangeboden binnen de groep. We werken resultaat gericht met haalbare doelen. Om de behaalde ontwikkeling en positieve resultaten op langere termijn ook te bestendigen, is er na afloop van het traject een stukje nazorg mogelijk. 

De bijeenkomsten vinden plaatsen op onze locatie in IJsselmuiden en worden begeleid door: 

 • Donalda Hup 
 • Lysanne Smeenk 
 • Marensia Starke 
 • Venessa Oudhoff
 
 

Alle kandidaten binnen Starke kunnen deelnemen aan het Body&Mind traject. Ben jij nog geen kandidaat en wil je wel meedoen? Informeer dan via info@starke.nl wat mogelijk is. 

Contact:

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tel: 085-3039793
Mail: info@starke.nl
Of via ons contactformulier
Directeur/registerjobcoach
“Je moet elkaar een beetje helpen in het leven” Edwin Starke - Starke Re-integratie & Personeeldiensten
Interesse? Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag een afspraak met u om uw behoefte te inventariseren en een eventueel vervolg concreet te maken.

Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar

Direct contact

De jobcoaches van Starke Re-integratie zijn gekwalificeerde professionals. Naast jobcoaches hebben we een fysiotherapeut, leefstijlcoach en een GZ psycholoog in ons team.

Contact