Skip to content

Arbeidsdeskundig onderzoek

Starke Re-integratie & Personeelsdiensten

We zijn actief in Overijssel, Flevoland, Gelderland en Drenthe.

Starke Re-integratie diensten

Eén van uw medewerkers is al geruime tijd ziek en kan niet of niet volledig het werk hervatten in de eigen functie. Als werkgever moet u volgens de Wet Verbetering Poortwachter alles eraan doen om te onderzoeken welke mogelijkheden er binnen of buiten uw organisatie zijn. Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderdeel hiervan en geeft inzicht in de mogelijkheden van de medewerker om terug te keren in het arbeidsproces.  

De arbeidsdeskundige vergelijkt de belastbaarheid van de werknemer met de belasting in de eigen functie. De arbeidsdeskundige voert een gedegen onderzoek uit waarbij hij in gesprek gaat met zowel de werkgever als de werknemer. Uit het onderzoek komt antwoord op vragen als:  

  • Is het eigen werk passend of passend te maken? 
  • Is er ander passend werk bij de eigen werkgever? 
  • Is er een vervolgtraject nodig?

 
De arbeidsdeskundige geeft hierna advies over de te volgen route binnen de re-integratie. Dit kan zijn dat er bij de huidige werkgever een vervolg of nieuwe start gemaakt moet worden met werkzaamheden. Het advies kan ook zijn om buiten de bestaande werkgever te zoeken naar passend werk, dit is een tweede spoortraject.
 

Dossierstudie

Het is ook mogelijk om een dossierstudie in te zetten. In een dossierstudie beoordeelt de arbeidsdeskundige het dossier op basis van de eisen van het UWV. Deze dienst kan ingezet worden wanneer een verzuimdossier dreigt vast te lopen en een loonsanctie dreigt. De arbeidsdeskundige beoordeelt het dossier dan op tijdigheid, plausibiliteit en volledigheid. Het UWV beoordeelt het dossier ook op deze drie pijlers. De arbeidsdeskundige geeft vervolgens advies om het dossier nog te herstellen waar mogelijk.  

Contact:

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tel: 085-3039793
Mail: info@starke.nl
Of via ons contactformulier
Directeur/registerjobcoach
“Je moet elkaar een beetje helpen in het leven” Edwin Starke - Starke Re-integratie & Personeeldiensten
Interesse? Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag een afspraak met u om uw behoefte te inventariseren en een eventueel vervolg concreet te maken.

Wij zijn ook buiten kantooruren bereikbaar

Direct contact

De jobcoaches van Starke Re-integratie zijn gekwalificeerde professionals. Naast jobcoaches hebben we een fysiotherapeut, leefstijlcoach en een GZ psycholoog in ons team.

Contact